De wijziging
In november begonnen we toch wat te twijfelen over de indeling van de boerderij. We waren niet tevreden over de keuken (te groot, teveel logistieke ruimte met alle opruim ellende van dien en te modern) en we waren eigenlijk ook niet tevreden over de grootte van de eetkamer, te klein eigenlijk....
Daarnaast wil Hans graag - als echte dromer - naar buiten kunnen kijken.
 
De oplossing: draai eetkamer en keuken om en zie daar het nieuwe beeld van de achtergevel het huis. De eerdere eetkamer is nu keuken geworden en heeft een aanzien van een serre.....vele beter praktischer en daardoor hebben we een fantastisch grote eetkamer met een geweldig grote haard er in.
 
Nu maar hopen dat Hans niet weer gaat twijfel over grootte van zijn keuken  ;-))
 
Het nieuwe aanzicht van de achtergevel

 
Plattegrond van de benedenverdieping met de verandering van de keuken en de eetkamer

 
Het nieuwe totaalbeeld

Maar welstand beoordeelde het geheel toch weer anders......lees hier het advies .....
 
De Welstandscommissie SRE Milieudienst
30-6-2010

VOLDOET MITS

Geacht college,
Naar aanleiding van uw adviesaanvraag deelt de commissie u mede dat naar haar mening het bovenvermelde plan VOLDOET aan redelijke eisen van welstand MITS aan de voorzijde de zeslichter ter plaatse van de kennel wordt gewijzigd in een vierlichter voor een eenduidig overhoeks beeld en aan de achterzijde de korfboog van de pui ter plaatse van de woonkamer wordt gewijzigd in een rechte beëindiging voor een rustiger totaalbeeld.
In de commissievergadering van 30 juni is overleg gevoerd met de architect. De bemerkingen van de commissie zijn gedurende het overleg nader toegelicht.
Het plan voldoet onder voorwaarden aan de criteria behorende bij het welstandsgebied en het voor deze locatie vastgestelde welstandsniveau.

 
 
EN DIT...........WORDT HET DAN........
 
De voorkant
 
De achterkant
 
 
Plattegrond benedenverdieping
 
 
Plattegrond bovenverdieping